Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Førerkort og sertifikat

Førerkort

Opprettet 20.09.11 Sist endret 16.12.16 Tema Førerkort og sertifikat, Emneord

introduksjonTillatelse til å føre motorkjøretøy. Til dette hører føreropplæring og førerprøve til alle førerkortklasser. Båtsertifikat og truckførerbevis er egne emneord.

Kjøreseddel

Opprettet 20.09.11 Sist endret 22.08.12 Tema Førerkort og sertifikat, Emneord

introduksjonEn kjøreseddel er en stadfesting på at en sjåfør oppfyller særskilte krav til vandel og helse. For å utføre persontransport mot vederlag må en ha kjøreseddel.