Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Yrkestransport

Godstransport

Opprettet 20.09.11 Sist endret 16.08.12 Tema Yrkestransport, Emneord

introduksjonAlle som skal drive godstransport med motorvogn over 3500 kg, må ha løyve. Fylkeskommunene har det administrative ansvaret for løyveordningene. Privatpersoner eller f.eks. et idrettslag kan i enkelttilfelle gjennomføre transportoppdrag utan løyve.

Persontrafikk

Opprettet 20.09.11 Sist endret 21.08.12 Tema Yrkestransport, Reiselivsnæring, Emneord

introduksjonAnsvaret for lokal kollektivtransport er delt mellom stat, fylkeskommune og kommune. Staten har det overordnede ansvaret for den samlede transportpolitikken, og skal utvikle og fastsette rammevilkårene for kollektivtransporten.