Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Grunnskoleopplæring

Bibliotektjenester

Opprettet 20.09.11 Sist endret 16.03.13 Tema Grunnskoleopplæring, Bibliotek, Høyere utdanning, Videregående opplæring, Kultur, Emneord

kommuneBibliotek betyr "boksamling". Bibliotektjenester er alle former for bibliotek.

 

Grunnskole

Opprettet 20.09.11 Sist endret 16.03.13 Tema Grunnskoleopplæring, Emneord

kommuneDen obligatoriske grunnskoleopplæringen i Norge er tiårig, og barna starter på skolen når de er 6 år. Grunnskolen bygger på prinsippet om likeverdig og tilpasset opplæring for alle.

Grunnskoleopplæring for voksne

Opprettet 20.09.11 Sist endret 16.03.13 Tema Grunnskoleopplæring, Voksenopplæring, Emneord

kommuneGrunnskoleopplæring spesielt organisert for voksne. Voksne med rett til grunnskoleopplæring har også rett til rådgivning for å kartlegge sitt opplæringsbehov, og rett til en opplæring som er tilpasset sin kompetanse og behov for progresjon. Det stilles ikke krav om at voksne må gjennomføre opplæring i hele fag.

Hjemmeundervisning

Opprettet 20.09.11 Sist endret 16.03.13 Tema Grunnskoleopplæring, Emneord

kommuneForeldre/Foresatte underviser selv egne barn. Kommunen fører tilsyn med hjemmeundervisningen, og den kan også innkalle barnet/ungdommen til prøver. Hvis lovens krav til undervisning i hjemmet ikke oppfylles, må kommunen kreve at barnet begynner på ordinær skole.

Leirskole

Opprettet 20.09.11 Sist endret 16.03.13 Tema Grunnskoleopplæring, Emneord

kommuneEn leirskole tar imot skoleklasser/elevgrupper for en kortere periode, og den legger til rette for undervisning i leisskolens nærmiljø.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Opprettet 20.09.11 Sist endret 09.03.13 Tema Grunnskoleopplæring, Barnehage, Psykisk helse, Videregående opplæring, Emneord

kommuneDen pedagogisk-psykologiske tjenesten (PPT) er en kommunal tjeneste med hjemmel i Opplæringsloven. Målgruppen for Pedagogisk-psykologisk tjeneste er barn, ungdom og elever som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet.

Privatskole

Opprettet 20.09.11 Sist endret 16.03.13 Tema Grunnskoleopplæring, Videregående opplæring, Emneord

privatSkoler som er i privat eie. Disse skolene er regulert av privatskoleloven. 

Skolefritidsordning

Opprettet 20.09.11 Sist endret 10.03.13 Tema Grunnskoleopplæring, Barn og foreldre, Emneord

kommuneAlle kommuner skal ha et tilbud om skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid for 1. – 4. årstrinn og for barn med særskilte behov for 1. – 7. årstrinn. Kommunens plikt til å ha skolefritidsordning er begrenset til skoleåret. Det er ingen plikt for kommunene til å ha en slik ordning i feriene. Opplæringsloven gir ikke elevene rett til plass i SFO.

Skolemåltid

Opprettet 20.09.11 Sist endret 16.03.13 Tema Grunnskoleopplæring, Emneord

kommuneTilbud om gratis måltid i grunnskolen. Skolemåltid er et prøveprosjekt i en del kommuner. 

Skolerute

Opprettet 20.09.11 Sist endret 16.03.13 Tema Grunnskoleopplæring, Videregående opplæring, Emneord

kommuneKalenderoversikt over ferieavviklingen i grunnskolen.

[12  >>