Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Grunnskoleopplæring

Skoleskyss

Opprettet 20.09.11 Sist endret 16.03.13 Tema Grunnskoleopplæring, Videregående opplæring, Vei og veitrafikk, Emneord

kommuneTransport til og fra skolen. Retten til skoleskyss gjelder for elever som bor over en viss avstand fra skolen og/eller elever som har særlig farlig eller vanskelig skolevei. Retten til skyss gjelder ikke til og fra skolefritidsordningen (SFO).

Spesialundervisning

Opprettet 20.09.11 Sist endret 16.03.13 Tema Grunnskoleopplæring, Voksenopplæring, Emneord

kommuneTilrettelagt opplæring som hjelper elever med spesielle behov. Med spesielle behov regnes behov som ikke blir dekket innenfor rammen av det ordinære opplæringstilbudet.

Særskilt norskopplæring

Opprettet 20.09.11 Sist endret 16.03.13 Tema Grunnskoleopplæring, Emneord

kommuneOpplæring til elever med annet morsmål enn norsk og samisk. Elever med minoritetsspråklig bakgrunn gis særskilt norskopplæring til de har tilstrekkelig kunnskaper i norsk slik at de kan følge den vanlige undervisningen.

<<  1 [2