Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Grunnskole

Opprettet 20.09.11 Sist endret Lørdag, 16 Mars 2013 Tema Grunnskoleopplæring, Emneord

kommuneDen obligatoriske grunnskoleopplæringen i Norge er tiårig, og barna starter på skolen når de er 6 år. Grunnskolen bygger på prinsippet om likeverdig og tilpasset opplæring for alle.

Grunnskoleopplæringen bygger på prinsippet om likeverdig og tilpasset opplæring for alle i en inkluderende fellesskole. Det er et mål at alle elever skal oppnå grunnleggende ferdigheter og oppleve mestring og utfordring i skolen.

Grunnskoleopplæringen er gratis. Det gjelder også alt undervisningsmateriell.

Rett og plikt til opplæring varer til eleven har fullført det tiende skoleåret. Etter sakkyndig vurdering og med skriftlig samtykke fra foreldrene kan kommunen helt eller delvis vedta å frita en elev for opplæringsplikta hvis hensynet til eleven tilsier det.

Hvis en elev har fravær fra den pliktige grunnskoleopplæringa uten å ha rett til det, kan foreldrene eller de som har omsorg for eleven, straffes med bøter.