Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Hjemmeundervisning

Opprettet 20.09.11 Sist endret Lørdag, 16 Mars 2013 Tema Grunnskoleopplæring, Emneord

kommuneForeldre/Foresatte underviser selv egne barn. Kommunen fører tilsyn med hjemmeundervisningen, og den kan også innkalle barnet/ungdommen til prøver. Hvis lovens krav til undervisning i hjemmet ikke oppfylles, må kommunen kreve at barnet begynner på ordinær skole.

Retten til spesialundervisning hjelder ikke for elever som mottar hjemmeundervisning. 

Hjemmeundervisning gir ikke rett til økonomisk kompensasjon, og kommunen plikter heller ikke å holde elevene med undervisningsmateriell.

Barn og unge som får hjemmeopplæring, skal som hovedregel følge de samme læreplanene som andre elever.