Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Leirskole

Opprettet 20.09.11 Sist endret Lørdag, 16 Mars 2013 Tema Grunnskoleopplæring, Emneord

kommuneEn leirskole tar imot skoleklasser/elevgrupper for en kortere periode, og den legger til rette for undervisning i leisskolens nærmiljø.

Kommunen har etter § 2-15 i opplæringsloven ikke lov til å kreve noen former for egenbetaling/egenandel i forbindelse med leirskoleopphold (reise, kost og losji).

 

 

Kulturenheten