Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Skoleskyss

Opprettet 20.09.11 Sist endret Lørdag, 16 Mars 2013 Tema Grunnskoleopplæring, Videregående opplæring, Vei og veitrafikk, Emneord

kommuneTransport til og fra skolen. Retten til skoleskyss gjelder for elever som bor over en viss avstand fra skolen og/eller elever som har særlig farlig eller vanskelig skolevei. Retten til skyss gjelder ikke til og fra skolefritidsordningen (SFO).