Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Etterutdanning og videreutdanning

Opprettet 20.09.11 Sist endret Lørdag, 16 Mars 2013 Tema Høyere utdanning, Voksenopplæring

statEtterutdanning utfyller, fornyer og/eller ajourfører en grunnutdanning innen et fagområde. En videreutdanning bygger på grunnutdanningen, og den gir formell kompetanse. 

Det er utarbeidet retningslinjer for etter- videreutdanning flere utdanningsgrupper.