Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Karakterer og evaluering

Eksamen

Opprettet 20.09.11 Sist endret 16.03.13 Tema Karakterer og evaluering, Emneord

kommuneAvgangsprøve i grunnskole, videregående skole, universitet og høgskoler m.fl.

Karakterer

Opprettet 20.09.11 Sist endret 16.03.13 Tema Karakterer og evaluering, Emneord

kommuneVurdering av en elev eller av en prestasjon ved eksamen eller på skolen. Til dette hører også karakterer.

Det er klagerett på alle karakterer som skal stå på vitnemålet.

Nasjonale prøver

Opprettet 20.09.11 Sist endret 16.12.16 Tema Karakterer og evaluering, Emneord

kommuneEn årlig landsomfattende kartlegging av basiskunnskapene til grunnskoleelevene etter 4. og 7. årssteg i fagene lesing, skriving, matematikk og engelsk. Prøvene er obligatoriske.

Realkompetanse

Opprettet 20.09.11 Sist endret 16.03.13 Tema Karakterer og evaluering, Emneord

statRealkompetanse er all den kunnskap og alle de ferdigheter som en person har opparbeidet seg gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, fritidsaktiviteter, organisasjonserfaring eller på annen måte.