Artikler og kategorier
Tjenestebeskrivelser
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Nettlenker
Kalender

Skolemiljø

Mobbing

Opprettet 20.09.11 Sist endret 08.03.13 Tema Arbeidsliv, Psykisk helse, Skolemiljø, Emneord

kommuneMobbing er når en person gjentatte ganger blir utsatt for negative handlinger fra andre. Det kan dreie seg om trakassering, plaging, utfrysing og lignende.

Uteområde

Opprettet 20.09.11 Sist endret 16.03.13 Tema Skolemiljø, Emneord

kommuneUteområde ved skoler og barnehager. Uteområdene skal gi rom for for varierte aktiviteter og de skal tilfredstille krav om å være en trygg men utfordrende sted for lek, læring og opplelser.